Кабинет министра за развој недовољно развијених општина

О Кабинету

Различити су изазови са којима се данас сусрећу локалне самоуправе, од недовољно обучених кадрова до недостатка средстава за финансирање.
Ми ћемо створити околности у којој свака општина може неометано да ради у корист својих грађана.

Желимо да заједничким снагама, са осталим актерима, утичемо на бржи економски развој земље.

Приоритет свих нас јесте бољи и квалитенији живот свих грађана и мотивисање младих да наставе да живе и раде у месту где су рођени.

Новица Тончев

Министар

Новица Тончев

Рођен је 1962. године у Нишу. Основну и средњу школу завршио је у Сурдулици. Академске студије Грађевинског факултета у Нишу, на Одсеку високоградње, завршио је са највишом оценом.

Докторанд је Грађевинског факултета у Нишу. Објавио је неколико стручних и научних радова из области грађевине, а тренутно пише научни рад на тему „ Модерне таванице у савременој градњи“. Своје знање потврдио је дугогодишњим вођењем породичне компаније “Тончев градња” која успешно послује преко тридесет година.

Од 1990. до 2000. године био је председник Месне заједнице Божица, а од 1996. до 2000. године и члан Извршног савета Скупштине општине Сурдулица. У периоду од 2000–2004. године обављао је функцију потпредседника Скупштине општине Сурдулица, од 2008. до 2014. године председника општине Сурдулица, а од 2014. до 2020. године председника Скупштине општине Сурдулица.

За народног посланика биран је од 2014. године до 2022. године као кандидат Социјалистичке партије Србије.

За министра у Влади Републике Србије први пут је изабран 2020.године добивши задужење за унапређење развоја недовољно развијених општина.

Члан је Главног одбора Социјалистичке партије Србије од 2010. године, а потпредседник партије од 2017. године.

Као истакнути фудбалски радник обављао је функцију потпредседника Фудбалског савеза Србије, био члан Извршног одбора и члан Одбора за хитна питања Фудбалског савеза Србије.

Навија за фудбалски клуб Радник из Сурдулице на чијем челу је био и као председник клуба.

Од 2008-2012.године представљао је Републику Србију у Већу локалних и регионалних власти Савета Европе у Стразбуру.

Војску је служио у ЈНА у Словенији.

Са супругом Лидијом има синове Станислава и Владислава и поносни је деда унука Тадије.

Јелена Трифуновић

Шеф Kабинета

jelena.trifunovic@rnro.gov.rs

Саша Ђорђевић

Шеф одсека за координацију активности у области унапређења развоја недовољно развијених општина

sasa.djordjevic@rnro.gov.rs

Невена Спасић

Руководилац групе за односе са јавношћу и протоколарне послове

nevena.spasic@rnro.gov.rs

Милан Ђинђић

Руководилац групе за оперативну подршку и административно техничке послове

milan.djindjic@rnro.gov.rs