Адреса: Немањина 11, Београд

Кабинет министра за развој недовољно развијених општина
Телефон: 011/ 3610-688 | Email: kabinet@rnro.gov.rs