Adresa: Nemanjina 11, Beograd

Kabinet ministra za razvoj nedovoljno razvijenih opština
Telefon: 011/ 3610-688 | Email: kabinet@rnro.gov.rs