Београд, 30. септембар. 2021 – Министар задужен за унапређење развоја недовољно развијених општина Новица Тончев и генерални секретар Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије (СКГО) Ђорђе Станичић потписали су споразум о сарадњи који представља основу за наставак укупних реформских процеса у Србији, стварање услова за ефикасно и квалитетно пружање услуга грађанима на локалном нивоу и успостављање трајне и квалитетне сарадње између централног и локалног нивоа власти.

„Радује ме да се све већи број организација укључује у рад Kабинет који подразумева да једна по једна недовољно развијена општина прелази у ранг развијених што је главни циљ Владе Републике Србије. То је дуг процес, али мој тим и ја имамо јаку жељу и енергију да пружимо свој максимум и омогућимо што боље услове за живот у неразвијеном подручјима. Контиинуираним и посвећеним радом постављамо приоритетне сегменте које побољшавамо. Потписивањем овог споразума обавезали смо се да ћемо заједнички радити на припреми различитих прописа и јачању и унапређењу организационих и административних капацитета недовољно развијених општина, уз промоцију примера добре праксе и размене знања између тих општина. Ово ће помоћи локалним самоуправама да буду ефикасније, да увек имају стручну подршку, а тиме обезбеђујемо и кавлитетан рад што ће довести до још бољих резултата“ – изјавио је министар Новица Тончев.

Сарадња ће се одвијати у свим областима од општег интереса за унапређење и оспособљавање недовољно развијених јединица локалне самоуправе за њихово квалитетно и ефикасно функционисање. Све активности ће бити реализоване кроз организовање јавних скупова и заједничког рада на изградњи капацитета недовољно развијених јединица локалних самоуправа, посебно у смислу организације обука, радионица и припреме инструктивних докумената (приручника, водича, лифлета, брошура, зборника радова) и других промотивних материјала, као и кроз припрему и спровођење заједничких пројеката.