ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ УНАПРЕЂЕЊУ РАЗВОЈА ИЗРАЗИТО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА (ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЗ ЧЕТВРТЕ ГРУПЕ) ЗА 2024. ГОДИНУ

 

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ УНАПРЕЂЕЊУ РАЗВОЈА ИЗРАЗИТО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ УНАПРЕЂЕЊУ РАЗВОЈА ИЗРАЗИТО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА

ОБРАЗАЦ МЕРА 1

ОБРАЗАЦ МЕРА 2

ЈАВНИ ПОЗИВ ОБЈАВЉЕН 5.1.2024. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 2024. ГОДИНУ

ЛИСТА ПРОЈЕКАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ