ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење предлога пројеката на Програм финансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2024.години

Јавни позив

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4