Београд, 18. јануар 2021 – Данас је у Пaлати Србије одржан Друштвени дијалог о родној равноправности Републике Србије на иницијативу Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Родна равноправност је питање комплетног развоја једног друштва и темељ вредности на којима то друштво почива. Ово није тема само мушких и женских права већ питање људских права, развоја демократије у сваком друштву чији су стубови слобода и једнакост пред законом.

 

Према подацима Републичког завода за статистику жене које живе у руралним подручјима чине једну од најрањивијих група у погледу једнаких могућности остваривања људских права. Њихов традиционалан и патријахалан стил живота доприноси још већој маргинализацији. Према подацима, родне разлике и неповољан положај жена је значајније изражен у јужном и источном делу Србије, посматрано из перспективе регионалних разлика у сегменту тржишта рада.

Министар Новица Тончев, задужен за развој недеовољно развијених општинна, учествовао је у дијалогу и истакао следеће:

 

„Жене су више злостављане у неразвијеним срединама и ређе се одлучују да пријаве насиље. Мој задатак, и као човека и као министра, је да се борим против тога. На свима нама је да останемо одлучни у борби против насиља над женама. Један од циљева Владе Републике Србијe, као и мог Кабинета, биће уздизање неразвијених и девастираних јединица локалних самоуправа. Стварањем предуслова за одрживи економски развој стварамо и прилике за раст и развој ових општина као средина које ће нудити боље место за живот, али и боље друштво. Пут достизања родне равноправности је дуг и сложен, захтева ангажовање свих институција, грађанки и грађана  Републике Србије. Само на такав начин можемо створити родно сензитивно друштво којем тежимо. Иницирање дијалога на тему родне равноправности у сваком случају треба да допринесе стварању хуманијег и бољег друштва, једнаких права за све.“ – Новица Тончев