Београд, 4. март 2022 – Кабинет министра Новице Тончева, задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општине, донео је Одлуку о одобравању средстава за Програм подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина на територији Републике Србије за 2022. годину. Одлуком су обухваћене јединице локалне самоуправе које према степену развијености спадају у четврту групу, чији је степен развијености испод 60% републичког просека. Одобрена су средства у укупном износу од 319,894,794.00 рсд за 42 јединице локалне самоуправе.

 

“Поносан сам када видим конкретне и мерљиве резултате рада Кабинета на чијем сам челу, одличну и конструктивну комуникацију  са председницима општина и посвећен приступ проблемима са којима се сусрећемо. Мој тим и ја донели смо Одлуку о одобравању средстава за Програм подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина за 2022. За унапређење инфраструктурних капацитета у овим општинама  поднето је укупно 44 пријаве пројеката, а након прегледа документације одобрена су средства у укупном износу од 319,894,794.00 рсд за 42 јединице локалне самоуправе. Задовољан сам што корак по корак, али сигурно, градимо и стварамо боље услове за живот, што су општине мотивисане да заједно мењамо ствари на боље, а тада је успех загарантован” изјавио је министaр Тончев.