Рок за пријаве 22. април 2021. године

 

Kriterijumi za dodelu ugovora

MODEL UGOVORA

OBRAZAC STRUKTURE PONUDJENE CENE

OBRAZAC TROSKOVA PRIPREME PONUDE

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima (1)

Opsti deo – podaci o predmetu nabavke (1)

TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu

Javni poziv