Београд, 15. март 2021 – На иницијативу Кабинета министра задуженог за развој недовољно развијених општина на седници Владе Републике Србије усвојена је Уредба о утврђивању Програма подршке унапређења развоја недовољно развијених општина за 2021. годину.
Програм подршке унапређења развоја недовољно развијених општина један је од основних циљева Владе Републике Србије како би се кроз системску подршку, подстакао регионални развој на целој територији Републике Србије и омогућио бржи развој општина које према степену развијености спадају у четврту категорију, односно чији је степен развијености испод 60% републичког просека.
Уредба се заснива на подизању капацитета у области израде пројектно – техничке документације, планске документације, планских документа, изградње и реконструкције инфраструктурних објеката од значаја за недовољно развијене општине и опремање објеката у својини јединица локалне самоуправе. Такође, циљ је да се повећа животни стандард садашњих генерација, уз повећања свих развојних потенцијала будућих генерација.
„Поносан сам и веома срећан што је, на иницијативу Кабинета на чијем сам челу, Влада Републике Србије усвојила Уредбу о утврђивању Програма подршке унапређења недовољно развијених општина. Сада све овакве општине могу за своје пројекте да затраже и финансијску подршку која им је неопходна како би брзо и ефикасно реализовали нове и завршили неке старе планове и подухвате. Мој тим и ја смо јако задовољни што ће наша помоћ коју свакодневно пружамо неразвијеним и девастираним општинама сада имати и свој новчани моменат. Лепо је када можете људима да помогнете да препознају своје потенцијале и таленте, када им укажете на могућности за живот и рад који постоје у сваком делу наше Србије, када им представите најбоље начине за остварење њихових жеља и потреба, када их подржите у едукацији и повежете са онима који су у њих и њихову општину спремни да улажу. Још је лепше када знате да имате правни основ којим можете дати и финансијску подршку. Уредбом коју је Влада донела уоквирили смо деловање рада Кабинета за развој недовољно развијених општина. Сада сам сигуран да је боља и лепша Србија наша блиска будућност. Сигуран сам да ће људи бити још јаче мотивисани да искористе ову прилику за стварање околности у којима може да се ради и од тог рада лепо живи“ – изјавио је министар Новица Тончев.

Јавни позив биће објављен у „Службеном гласнику Републике Србије “ и на сајту Кабинета www.rnro.gov.rs